ขั้นตอนการเปิดสถาบัน

มาตั้งโรงเรียนพระคัมภีร์ กับ ISOM กันเถอะ ที่โบสถ์ของท่าน


     สถาบันสอนพระคริสตธรรมคัมภีร์ทาง วีดีทัศน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ปัจจุบันสถาบัน ISOM มีมากกว่า 12000 แห่งใน 141 ประเทศทั่วโลก และมีมากกว่า 60 ภาษาที่ใช่อยู่ โปรแกรมการเรียนการสอนของ ISOM ประกอบด้วย 160 บทเรียน เรามีวีดีโอการเรียนการสอนที่โดดเด่นจากอาจารย์ทั้งหลาย ซึ่งเป็นผู้นำคริสเตียนที่ยอดเยี่ยมในยุคปัจจุบัน อาทิเช่น แจ๊ค เฮย์ฟอร์ด , จอยซ์ เมเยอร์ ,จอห์น บีเวียร์ ,เรนฮาร์ด บ๊องค์ ,มารีลีน ฮิกกี้ ,บิล วินสตัน ,ทีแอล ออสบอรน์ , เอ.อาร์เบอร์นาร์ด ,และอีกหลายๆท่าน พร้อมกับการแปลที่เยี่ยมยอด ซึ่งคุณสามารถทดลองชมวีซีดีของเราได้

วิธีสมัครเปิดสถาบันกับเรา

1.ติดต่อสำนักงานใหญ่โดยตรง
2.ดาวน์โหลดแบบฟอร์มผ่านเว็บไซต์  แล้วกรอกส่งแฟ็กซ์ถึงสำนักงาน หรือส่งอีเมล์ถึงสำนักงาน3.รอการอนุมัติจากสถาบัน  และสำนักงานใหญ่จะติดต่อกลับไปยังท่าน พร้อมแนะนำรายละเอียดต่างๆให้
4 รับ DVD  เพื่อเปิดศึกษาในกลุ่ม ตามคริสตจักร  โดยมีศิษยาภิบาลเป็นผู้ดูแล
5.ส่งข้อสอบให้ท่านสอบ แล้วส่งกลับสำนักงานใหญ่

คุณสมบัติของผู้อำนวยการสอน และผู้เรียน หลักสูตร INTERNATIONNAL SCHOOL OF MINISTRY  (  ISOM )

คุณสมบัติของผู้อำนวยการสอน
1. เป็นศิษยาภิบาลหรือผู้นำคริสตจักร ที่จบการศึกษาจากสถาบันพระคริสตธรรมแล้ว
2. มีความมุ่งมั่นที่จะอบรมให้สมาชิก หรือผู้เรียน ได้รับความรู้ในด้านพระวจนะของพระเจ้า
3.สามารถจัดสรรเวลาสำหรับการเรียนการสอนอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ๆ ละ 3 – 4 ชั่วโมง
4.สามารถจัดเวลาสำหรับเตรียมการสอน โดยดูแผ่น CD และคู่มือก่อนการเรียนการสอนทุกครั้ง
5.สามารถรวบรวมผู้เรียนได้อย่างน้อย 5 คนในแต่ละภาคการศึกษา เพื่อให้การเรียนการสอนประกอบด้วยการสนทนา  แลกเปลี่ยน และหนุนใจซึ่งกันและกัน
6.กำหนดเวลาการเรียนการสอนร่วมกับผู้เรียน เพื่อให้สะดวกและเหมาะสมกับทั้งผู้เรียน และผู้สอน
7.สามารถจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียน การสอนได้เช่น เครื่องเล่นแผ่น CD และโทรทัศน์
8.ไม่ละเมิดลิขสิทธ์สื่อการสอน โดยการถ่ายสำเนาแผ่น CD หรือคู่มือการเรียนไว้เป็นสมบัติส่วนตัว หรือแจกจ่ายให้ผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต

คุณสมบัติของผู้เรียน

1.เป็นคริสเตียนที่ได้รับบัพติศมาแล้ว
2.ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
3.มีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะเรียนรู้พระวจนะของพระเจ้า เพื่อที่จะรู้จักน้ำพระทัยของพระองค์ในการดำเนินชีวิต
4.ตั้งใจที่จะมาเรียนอย่างสม่ำเสมอตรงเวลา ตามวันเวลาที่ผู้สอนกำหนดไว้
5.มีความต้องการที่จะฟื้นฟูจิตวิญญาณ และความเชื่อให้มากขึ้นตามหลักพระวจนะของพระเจ้า
6.มีความปรารถนาอยากจะเรียนรู้ และรับประสบการณ์ใหม่ ๆ ในการรับใช้พระเจ้า
7.สามารถชำระค่าธรรมเนียมการเรียนตามที่ ISOM กำหนดไว้Contact
kanyakorn.lin@gmail,com
Create your website at WordPress.com
เริ่มได้
%d bloggers like this: