พิธีจบคริสตจักรไทยเซนลี-ประเทศสิงคโปร์

พิธีจบคริสตจักรไทยเซนลี-ประเทศสิงคโปร์

นักศึกษาที่สมัครเรียนพระคัมภีร์ในโรงเรียนพระคัมภีร์ของ Isom จะได้รับความรุ้ความเข้าใจ ผ่านวิทยากรของสถาบันระดับโลก ซึ่งมีโรงเรียนสาขาต่างกว่า 1000 แห่งจากทั่วโลก เพื่อพัฒนาผู้นำสู่การฟื้นฟูในอนาคต

Create your website at WordPress.com
เริ่มได้
%d bloggers like this: