พิธีจบคริสตจักรมหาพรตรีมณฑล


นักศึกษาที่สมัครเรียนพระคัมภีร์ในโรงเรียนพระคัมภีร์ของ อ่านเพิ่มเติม “พิธีจบคริสตจักรมหาพรตรีมณฑล”

พิธีจบคริสตจักรไทยเซนลี-ประเทศสิงคโปร์


นักศึกษาที่สมัครเรียนพระคัมภีร์ในโรงเรียนพระคัมภีร์ของ อ่านเพิ่มเติม “พิธีจบคริสตจักรไทยเซนลี-ประเทศสิงคโปร์”

พิธีจบคริสตจักรของพระเจ้าบ้านวังหิน


นักศึกษาที่สมัครเรียนพระคัมภีร์ในโรงเรียนพระคัมภีร์ของ อ่านเพิ่มเติม “พิธีจบคริสตจักรของพระเจ้าบ้านวังหิน”

พิธีจบคริสตจักรคริสเตียนพิมาย


นักศึกษาที่สมัครเรียนพระคัมภีร์ในโรงเรียนพระคัมภีร์ของ อ่านเพิ่มเติม “พิธีจบคริสตจักรคริสเตียนพิมาย”

พิธีมอบประกาศฯ 22พย.2009 ณ คจ.ยุคพระคุณ


 พิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศีกษาพระคัมภีอ่านเพิ่มเติม “พิธีมอบประกาศฯ 22พย.2009 ณ คจ.ยุคพระคุณ”

Create your website at WordPress.com
เริ่มได้